Nee, je hebt een stabiele en draagkrachtige ondergrond nodig.

Op deze ondergrond wordt een tussenlaag dik 3-7cm aangebracht met een minimale druksterkte van 30 N/mm². Het hechtend of niet hechtend aanbrengen van de tussenlaag is afhankelijk van het type ondergrond en of er vloerverwarming wordt toegepast. De toplaag (terrazzolaag) is minimaal 15mm dik.

Hechtend
De tussenlaag heeft een dikte van minimaal 3 cm (al dan niet voorzien van een bouwstaalmat Ø 4mm) deze tussenlaag wordt rechtstreeks op de ondergrond gelijmd.

Niet hechtend
De tussenlaag wordt doormiddel van een membraan van de ondergrond gescheiden. Deze methode wordt toegepast bij vloeren voorzien van vloerverwarming en bij prefab betonnen vloeren. In beide gevallen is de tussenlaag dikte minimaal 7 cm voorzien van bouwstaalmat Ø 5-6mm.

Scheidingslaag
De scheidingslaag (het membraan) bestaat uit een vloerisolatiemateriaal, waarbij de toepasbare dikte afhankelijk is van de situatie. Belangrijk is, dat de isolatie voldoende drukvast is en op een vlakke ondergrond wordt aangebracht, waarbij er geen niveau verschillen zijn. Hoofdverwarmings-, elektra- en sanitaire leidingen zijn niet toegestaan in de tussenlaag. De dekking in de tussenlaag op de het vloerverwarmingselement is minimaal 30mm.

Houten vloeren
Wilt u een badkamervloer laten gieten op een houten ondervloer, dan moet die worden verwijderd. Vervolgens moet worden beoordeeld of de draagbalken en verankering daarvan stevig genoeg zijn. Hierna worden de zwaluwstaartplaten op de onderbalken geschroefd volgens de voorschriften van de leverancier/fabrikant.

LEWIS® platen zijn zwaluwstaartvormig gewalste, zelfdragende stalen wapeningsplaten, die worden gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewicht betonvloeren op (veelal) houten draagconstructies.