Terrazzoherstel in The Anthony

Samen met Everpolish hebben we in The Antony de terrazzo gangdelen hersteld en opgeschuurd. Met een lange geschiedenis als bejaardentehuis en klooster is het ondertussen een prachtige horecagelegenheid.